pondělí 20. dubna 2015

Juan Matus o nagualu


...a tady jsou. Pro snazší uchopení a hladší posun vašeho bodu spojení doporučuji přečíst si nejprve krátkou předmluvu Carlose Castanedy z jeho knihy Aktivní tvář nekonečna, kterou jsem citoval v předchozím článku. Dál už o nagualu nechám promlouvat samotného dona Juana...:

"O záležitostech nagualu může svědčit pouze tělo, nikoli rozum."

"Musíš svůj tonal přesvědčovat rozumem a svůj nagual činy, dokud se vzájemně nezačnou podpírat."

"Tonal je nutno chránit za každou cenu. I když je nutné vzít mu nadvládu, musí stále zůstat chráněným dohližitelem."

"Jedním z umění bojovníka je rovnováha a vyvažování tak, aby se nagual vynořoval a podpíral tonal. Říkám, že to je umění, neboť čarodějové vědí, že nagual se vynořuje jen tehdy, když se intenzívně zesílí tonal. Chápeš, co mám na mysli? A to zesilování a nabíjení tonalu se nazývá osobní síla."

"Bojovník má nagual na povel."

"Při setkání s nagualem se nikdy nesmíme obracet doleva." (Pravděpodobně souvisí s don Juanovým poučením, že smrt máme vždy po naší levé straně, pozn.)

"Když máš co do činění s nagualem, nikdy se do něj nesmíš dívat přímo. Na nagual se lze dívat jedině tak, jako by to byla věc úplně obyčejná. Musíš mrkat, abys přerušoval zaměření zraku. Naše oči jsou oči tonalu."

"Oči mohou být okny, kterými buď čučíš do nudy, nebo kterými nahlédneš do nekonečnosti."

"Tíži tonalu vždycky odlehčíš, když změníš polohu očí." (Možná souvislost: Castaneda na jiném místě popisuje, že mu don Juan změnil polohu očí tak, že mu držel hlavu otočenou určitým směrem několik hodin v kuse, pozn.)

"Cílem výcviku bojovníka není naučit ho čarovat nebo provádět kouzla, ale připravit jeho tonal tak, aby se nepodělal."

"Ostrov tonalu se musí pořádně zamést a potom udržovat v čistotě. To je jediná možnost, kterou bojovník má. Čistý ostrov neklade žádný odpor. Je, jako by na něm nic nebylo."

Opravdu důležité je, že se bojovníkův tonal musí seznámit s dalšími možnostmi."

"Jestliže je bojovník veselý, je také jeho nagual veselý. Jestliže je bojovník založen spíš truchlivě, je i nagual ponurý. Jestliže je bojovník zlomyslný, je zlomyslný i nagual."

Jedním z cílů výcviku je zarazit ohromení tonalu, dokud bojovník není natolik proměnlivý a pohyblivý, natolik fluidní, aby dokázal všechno připustit, aniž by cokoli připouštěl."

"V okamžiku narození a chvíli po něm je člověk jen nagual."