čtvrtek 2. dubna 2015

Já, Projektor / Human Design


"Lidi pořád chtějí, aby jim někdo říkal, co mají dělat. A když jim to někdo řekne, tak to nechtějí slyšet."
Juan Matus


Human Design je prazvláštní systém. Je založen na naprosto odlišném základu
než cokoli, s čím jsem se kdy setkal. A prapodivný proto, že funguje a je pravdivý. Bohužel.

Dělí lidi na čtyři typy osobností - typ generující, manifestující, projektující a reflektující. Cituji Jakuba Střítezského z jeho české stránky Human Designu:

Human Design - mapa
"Projektoři jsou prvním ze dvou neenergetických typů. To neznamená, že by neměli žádnou energii. Naopak, mohou mít přístup k více energii než kdokoli jiný. Jsou totiž uzpůsobeni k tomu, aby pracovali s energií ostatních a vedli je. Jedině Projektoři mohou rozumět Manifestorům a Generátorům. Své dary a talenty však mohou uplatnit pouze tehdy, když je ostatní rozpoznají a pozvou je ke spolupráci. Do vztahů (osobních i pracovních) by měli vstupovat pouze když je někdo rozezná a ocení jejich kvality. Bez toho, že by někdo rozpoznal jejich kvality a pozval je, jsou bezmocní. Pozvání, nebo energie pozvání, jsou pro ně klíčem k úspěchu. Pokud je to pozvání pro ně správné (což jim řekne jejich vnitřní autorita), mohou dělat téměř cokoli a nedocenitelný přínos pro druhé.
Projektoři dokáží velmi jasně „vidět“ druhé lidi a nahlédnout do jejich podstaty. Z toho pochází jejich schopnost vést. Jsou přirozenými studenty lidstva. Stále se ptají „Kdo jsou ostatní? A jak mě ovlivňují?“ Zajímají je systémy, skrze které mohou rozumět lidem, mechanismům a fungování světa. Poznat ostatní je jejich posláním. Často studují nějaký systém, který jim pomůže pochopit svět a druhé lidi, např. lékařství, elektroniku, mechaniku, programování, psychologii, astrologii atd. Mají také přirozenou potřebu získat důkladnou znalost svého designu.
Lidé v jejich životě jsou pro ně naprosto určující. Klíčem k úspěchu pro ně je nehledat práci ani partnera, ale počkat si, až sami budou nalezeni. Jejich velkým strachem je, že nikdo nerozezná kým jsou a pozvání nikdy nepřijde. Proto se často snaží iniciovat a jednat bez pozvání (zvát sami sebe) do vztahů, projektů, situací, rozhovorů atd. Ale Projektoři nemohou úspěšně iniciovat ani realizovat svůj potenciál, kdy se jim zachce. Pokud se snaží přitáhnout pozornost, bez ohledu na to, že to, co říkají, může být velmi přínosné pro druhé, naráží okamžitě na překážky a odpor. To vede k jejich hlavnímu negativnímu pocitu - rozhořčení - a také k fyzickému vyčerpání. Rozhořčení z toho, že je nikdo nevidí, neslyší a nechápe. Jedině pozvání či energie pozvání (např. pohled jejich směrem) jim ukáže, kde mohou zářit. Pokud se cítí rozpoznaní, znamená to, že jsou na správném místě.
Způsob, jakým Projektoři vedou druhé, krásně vystihuje citát od Antoine de Saint-Exuperyho: "Chceš-li postavit loď, nesvolávej muže aby se vydali kácet stromy, nedávej rozkazy a nerozděluj práci. Nauč je spíše touze po vzdálených a nekonečných mořích." Čím méně se snažíte přitáhnout pozornost ostatních, tím více se vám jí dostane. Tím "čistší frekvenci" bude vydávat vaše aura a o to atraktivnější budete pro všechny ostatní. Teprve pak dosáhnete skutečného úspěchu, který vám právem náleží. Věřte svému designu, síle vaší aury, která mluví beze slov.
NEGATIVNÍ POCIT: zahořklost z toho, že je nikdo nevidí a neslyší
DAR: vést druhé
Známí Projektoři: Jiří Lábus, Ivan Hlinka, Tony Blair, Josef Stalin, Salvador Dali, Fidel Castro, Demi Moore, Mick Jagger, princezna Diana, královna Alžběta II., Napoleon,
J. F. Kennedy, Barack Obama, Woody Allen, Osho, Ramana Maharshi."
Konec citace

Co se mě týče, jak jsem řekl, bohužel to takhle funguje. Se vší tou frustrací a hořkostí. Prý trvá sedm let, než člověk začne plně žít svůj design. Během těch let jsou postupně a bolestivě odhalovány a odstraňovány staré, zděděné vzorce chování a myšlení. A ze zkušenosti můžu říct, že když se tím řídím (pokud mi mé staré já dovolí), je to nádhera. Všechno šlape a život je dokonalý. A další dobrá zpráva je, že je nás víc a máme i facebookovou skupinu. Sdílíme v ní své zkušenosti, svou sílu i svou hořkost.

Svou vlastní mapu si sami můžete nechat zdarma vygenerovat na www.humandesign.cz


Zdroj použité citace a charakteristiky ostatních typů: www.humandesign.cz