pátek 19. prosince 2014

Stopovat své vnímáníBojovník ví, že čeká a také ví nač čeká a zatímco čeká, pase se očima na světě. Nejvyšší vrchol, kterého může bojovník dosáhnout, je radost.

Stopařské umění - 7 zásad

  • První zásadou stopařského umění je, že si bojovník vybírá své bojiště. Bojovník nikdy nejde do boje, aniž by věděl, jaké je okolí.
  • Odhodit všechno, co je zbytečné, to je druhá zásada umění stopovat.

 Bojovníci nemají svět, který by je choval jako v bavlnce, a tak musí mít pravidlo.

První zásadou pravidla je, že všechno, co nás obklopuje, je nezměřitelné tajemství. 

Druhou zásadou bojovníka je, že se musíme stále snažit toto tajemství rozmotat, aniž bychom mohli doufat, že se nám to podaří. 

A třetí zásadou je, že bojovník, který si uvědomuje nezměrné tajemství, jež ho obklopuje, a který si uvědomuje svou povinnost snažit se toto tajemství rozmotat, zaujme své místo mezi tajemstvími, jež mu právem náleží a sám sebe také také považuje za tajemství. A proto pro bojovníka tajemství bytí nemá konce, ať je to bytí oblázku, mravence nebo jeho samého. To je bojovníkova pokora. Člověk je naroveň všemu ostatnímu.


  • Nekomplikuj to. Snaž se být jednoduchý. Použij všechno soustředění, které máš, aby ses rozhodl, jestli půjdeš do boje nebo ne, protože při každé bitvě jde o život. To je třetí zásada stopařského umění. Bojovník musí být ochoten a připraven zaujmout svoje postavení tady a teď.
  • Uvolnit se, odevzdat se, ničeho se nebát. Teprve tehdy nám síly, které nás vedou, otevřou cestu a pomohou nám. Teprve tehdy. To je čtvrtá zásada.
  • Pátá zásada - Když má bojovník před sebou vyhlídky, s nimiž se nemůže zabývat, na chvíli se stáhne. Nechá mysl volně přebíhat z tématu na téma. A čas vyplní něčím jiným. Postačí cokoli.
Bojovník usiluje o vítězství, proto zahustí čas. Bojovník nepromarní ani okamžik.
  • Šestá zásada - Optimismus a sebedůvěra. Bojovník důvěřuje své síle, i když je přesvědčen, že je malá nebo nezměrná
  • Sedmá zásada - Stopař se nikdy nedere do popředí. Lze uplatnit pouze tehdy, když člověk dodržuje ostatních šest.
 
Stopař stojí čelem k přicházejícímu času.

Bojovníci mají na mysli jen jedinou věc, svou svobodu.
 
Carlos Castaneda: Dar orla