úterý 16. června 2015

Bod spojení


Bod spojení je schopnost vnímat jiné věci. Způsob, jakým netrváme na realitě.

Nedávno jsem absolvoval jeden kurz, který vůbec nebyl zaměřen duchovně. Ba co víc, byl to kurz vyloženě technický, přímo programátorský. 

Během něj jsem přivedl sám sebe k uvědomění si zvláštní skutečnosti. Oproti mému logickému očekávání, byly - vyjma mě a lektora - frekventant(k)y kurzu samé ženy. 

Všichni mí bývalí šéfové či zaměstnavatelé byly ženy. Pokud jsem žádal o zaměstnání muže, nedopadlo to. Nikdy. S ženami šéfkami jsem si naopak vždy rozuměl.
Během povinné školní docházky jsem byl u učitelek oblíben. Velmi oblíben. Až na poslední dva roky základky, kdy jsem školu změnil  (1987). V nové škole - a to bylo zvláštní - se mi zhoršil prospěch o dva stupně a zčistajasna jsem se ocitl v roli, kterou jsem do té doby neznal, v roli "problémového žáka". Širší souvislosti téhle polohy bodu spojení nejsem zatím schopen vysledovat vyjma toho, že to vypadá, že ženy hrají v mém životě oproti mužům signifikantní roli.

Ženský vliv v mém životě je něco, co nemůžu přehlédnout. Naproti tomu vliv mužů (a myslím, že je nás mnoho a ještě víc), je něco, co zůstává v pozadí, přítomno, ale z povzdálí. Nevím o žádném takovém vlastním a vědomém sebenastavení. Ale na druhou stranu stejně tak nevědomě jsem prožil více než polovinu svého života. Když o tom tak přemýšlím, byl jsem (a pořád ještě někdy jsem) doslova v totálním bezvědomí.

Bod spojení je termínem, který zapsal Carlos Castaneda ve svých poznámkách z učení u dona Juana. Tohle je jeden typ bodu spojení. Určuje, co všechno vnímáme a co a jak se děje. Potenciálem člověka je vnímat vše, co vnímat lze. Bodem spojení lze hýbat a měnit tak svou realitu. 

Podle Castanedových poznámek běžně vnímáme pouze zanedbatelný ždibínek toho, co lze vnímat. Juan Matus říká, že není žádný jiný smysl toho všeho, než zažívání zkušenosti, 
prožívání prožívání.