neděle 11. září 2016

Útoky létavců

Fotografie domu v pražských Strašnicích, kde se v sedmdesátých a počátkem osmdesátých let odehrály opakované útoky "létavců"

V těchto případech se jednalo o bytosti podobné obrovským havranům. Strategie útoků se nikdy neměnila a létavci nalétávali z výšky od nohou spících lidí dětí přes břicho a dál k hlavě, to vše ve velké rychlosti. V místě přeletu byli od lidského těla vzdáleni cca 30 cm. Před útokem samotným vyčkávali a pozorovali spícího. Útočili v momentě, kdy zpozorovali, že jsou pozorováni, případně proto, že byli zpozorováni. 

O tom, co se skutečně děje během útoku, kdy létavec prolétává energetickým tělem člověka, mluví Juan Matus velmi podrobně v knize Aktivní tvář nekonečna. 

Či případně tady na blogu v nejčtenějším článku To nejlepší z Castanedy.

Šipkou označeno místo útoků

úterý 1. března 2016

Poselství magického zvířete

Poselství, které obdržel don Juan od magického jelena, znělo:
"Nebuď smutný."
magický jelen / magical deer

úterý 16. února 2016

Cesta srdce

"Smrt nikdy nespí, jen občas zhasne světla".
Každý, kdo někdy ke Castanedovi aspoň čuchnul ví, že jedním ze základních pilířů celého učení je otázka "Má tahle cesta srdce?" Don Juan říká, že pokud si odpovíme záporně, není důvod na takové cestě dál setrvávat a měli bychom ji okamžitě opustit.