neděle 11. září 2016

Útoky létavců

Fotografie domu v pražských Strašnicích, kde se v sedmdesátých a počátkem osmdesátých let odehrály opakované útoky "létavců"

V těchto případech se jednalo o bytosti podobné obrovským havranům. Strategie útoků se nikdy neměnila a létavci nalétávali z výšky od nohou spících lidí dětí přes břicho a dál k hlavě, to vše ve velké rychlosti. V místě přeletu byli od lidského těla vzdáleni cca 30 cm. Před útokem samotným vyčkávali a pozorovali spícího. Útočili v momentě, kdy zpozorovali, že jsou pozorováni, případně proto, že byli zpozorováni. 

O tom, co se skutečně děje během útoku, kdy létavec prolétává energetickým tělem člověka, mluví Juan Matus velmi podrobně v knize Aktivní tvář nekonečna. 

Či případně tady na blogu v nejčtenějším článku To nejlepší z Castanedy.

Šipkou označeno místo útoků